Császló

Iktatószám: CS/296 – 2/2020.

A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK K Ö Z L E M É N Y E A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. §. (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva megállapítom, hogy Császló Község településen a 2020. október 11. napjára kitűzött időközi polgármester és helyi önkormányzati képviselők választásán

  • önkormányzati képviselőjelölt állításhoz: 4 fő
  • polgármesterjelölt állításhoz: 10 fő

választópolgár ajánlása szükséges.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. § szerint: „(1) Az egyéni listás jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelőző hatvanhatodik napon. (2) A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi adatai alapján kell megállapítani. (3) A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) – (3) bekezdései szerint a település lakosságszáma alapján „képviselőjelölt az, akit a választópolgárok legalább 1%-a jelöltnek ajánlott, illetve polgármesterjelölt az, akit a választópolgárok legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.” A központi névjegyzék (Nemzeti Választási Iroda) 2020. augusztus 5. napi adatai alapján Császló településen a választópolgárok száma 309 fő volt.

Rozsály, 2020. augusztus 6.

Nadimovné Adorján Ildikó

jegyző, HVI Vezető

Letöltés
2020. augusztus 07.