Helyi adó

Császló

Császló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.29) rendelete a helyi adókról

Császló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

Magánszemélyek kommunális adója
1.§ Az adó éves mértéke adótárgyanként:
lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény esetén: 600.- Ft.
beépítetlen terület: 450.-Ft

2. § Az adó mértékének az 50 %-át fizeti:
a 70. életévét betöltött egyedül élő adóalany
közös háztartásban élő 70. életévét betöltött adóalany

Záró rendelkezések
3.§ (1) Ez a rendelet 2018. február 1 – én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti:
a) 7/2004. (IV.26.) Ör. számú rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról
b) 21/2004. (XII.21.) Ör számú rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 7/2004. (IV.26.) Ör. számú rendelet módosításáról

Tóth Sándor polgármester

Nadimovné Adorján Ildikó jegyző

Császló